Příručka COVID-19: Uzavření škol a související práva pracujících rodičů

S ohledem na současný nepříznivý vývoj situace ohledně onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, Ministerstvo zdravotnictví dnes za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření tohoto onemocnění vydalo mimořádné opatření, kterým s účinností od 11.3.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání.

Toto mimořádné opatření se přitom nesporně dotkne i pracujících rodičů zejména mladších (školou povinných) dětí, kteří musí ze dne na den řešit zajištění péče o tyto děti.

Zákoník práce s obdobnými situacemi počítá a zaměstnavateli ukládá povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu péče o dítě mladší než 10 let, pokud je škola z nařízení příslušného orgánu uzavřena z důvodu mimořádného opatření při epidemii. V tomto případě se jedná o překážku v práci na straně zaměstnance, za kterou nepřísluší náhrada mzdy. Zaměstnanec má ovšem nárok na ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to od prvého dne potřeby péče, avšak max. po dobu 9 kalendářních dnů, příp. max. 16 kalendářních dnů u osamělého zaměstnance.