Veřejné zakázky a jiná výběrová řízení

Veřejné zakázky a jim příbuzné výběrové procesy nejsou relevantní jen pro veřejnou sféru, ale často se s nimi setkávají i podnikatelé v soukromé sféře – nejčastěji v případě, že čerpají dotace. V takovém případě jsou často povinni své dodavatele vybrat formou veřejné zakázky nebo od nich odvozeným postupem.

Ačkoliv by úprava zadávání veřejných zakázek měla být jednoduchá, aby ji dokázala správně aplikovat celá veřejná správa, z vlastní zkušenosti víme, že tomu tak ve všech případech není a často při naší práci narážíme na oblasti a otázky, které vyžadují komplexní právní analýzu. Nedodržení pravidel při zadávání veřejných zakázek přitom může mít pro zadavatele zásadní negativní následky – od zákazu danou smlouvu uzavřít, čímž zadavatel ztratí několik měsíců, které strávil zbytečným zadávacím řízením, přes významné pokuty až – v případě soukromé sféry – rizika ztráty dotace, o kterou se zadavatel ucházel.

Náš tým má v oblasti přípravy a administrace veřejných zakázek rozsáhlé zkušenosti, kdy tyto služby poskytoval jak velkým veřejnoprávním zadavatelům (např. statutární města), tak předním českým společnostem. Zaměřujeme se služby „veřejných zakázek na klíč“, kdy připravíme veškerou dokumentaci a zajistíme rovněž organizaci a administraci celého zadávacího řízení a na zadavatele (kromě několika rozhodnutí, která ze zákona nelze přenést na jiný subjekt) zbude jen na konci uzavřít vysoutěženou smlouvu. Umíme nicméně poradit i v případě konkrétních problémů nebo např. jen připravit potřebnou dokumentaci. Klientovi zároveň pomáháme celý proces nastavit tak, aby vyhovoval jeho požadavkům, a dokážeme i poradit s nastavením soutěžených smluv. Vedle toho jsme již pro klienty připravovali i audit jejich dříve zadaných veřejných zakázek za účelem odhalení potenciálních pochybení.

Úzce spolupracujeme i s dotačními poradci a jsme proto schopni dodat kompletní balíček služeb obsahující jak dotační služby (výběr dotace, podání a administrace žádosti), tak služby přípravy a administrace dotací vyžadované veřejné zakázky nebo obdobného postupu.

Díky znalosti veřejných zakázek a obdobných postupů jsme schopni rovněž nastavit a administrovat i jiná výběrová řízení dle požadavků klienta.

Naše služby

  • Konzultace nastavení zadávacího řízení a smluvních podmínek
  • Příprava veškeré dokumentace veřejné zakázky nebo obdobného postupu
  • Kompletní administrace zadávacího řízení
  • Právní poradenství v konkrétních otázkách veřejných zakázek
  • Audit veřejných zakázek
  • Spojení služeb dotačních poradců a právního poradenství v oblasti veřejných zakázek