Stravenkový paušál, co tato novinka znamená pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele?

V daňovém balíčku pro rok 2021 najdeme novinku v podobě tzv. stravenkového paušálu. Zákon prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a těší se dle průzkumů podpoře mezi zaměstnanci i zaměstnavateli.[1] Pokud zákon projde Senátem a v případě stravenek je pravděpodobné, že se tak stane, přibude nástroj, který bude výhodný pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Povinnost umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování ukládá zaměstnavatelům zákoník práce v § 236 odst. 1. Zaměstnavatel volí způsob, jakým tuto povinnost plní, jestli vyhradí zaměstnancům místo na stravování, má v rámci závodu kantýnu, či poskytuje zaměstnancům stravenky – v papírové, či v elektronické podobě. Pokud jde o finanční stránku věci, musíme přejít do daňových zákonů, konkrétně do zákona o daních z příjmů.

Nejprve se podíváme na daňovou problematiku stravenek z pohledu zaměstnavatele. V případě splnění stanovených podmínek[2] má zaměstnavatel právo uplatnit stravenky zaměstnance jako daňově uznatelný náklad. Pokud jde o zaměstnance, stravenky se považují za příjem ze závislé činnosti, který je od daně osvobozen, pokud je stravování poskytnuto nepeněžní formou.[3]

A co se tedy se zavedením stravenkového paušálu změní?  V zákoně o daních z příjmu se doplní do odpovídajících paragrafů zákona u zaměstnance a zaměstnavatele ke stravování další pojem, a to „příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu“ nebo také zkráceně „příspěvek poskytnutý na stravování“. Zaměstnavatelé tak budou moci zaměstnancům přispívat nově vedle stravenek také rovnou nezdaněnými penězi..

 Na to, co tato možnost přinese v praxi se opět podíváme ze dvou pohledů. Pro zaměstnavatele je první výhodou v případě zavedení stravenkového paušálu menší administrativa. Nový systém umožní zaměstnavateli přeskočit krok, kdy platil peníze stravenkové firmě, ta mu vydala stravenky a on je předal zaměstnanci. Zaměstnavatel již nebude muset rozdávat stravenky, či řešit rozdělení finančních částek na stravenkové karty, které jsou používány v případě elektronických stravenek. Peníze v příslušné výši vyplatí zaměstnavatel přímo zaměstnanci.

Zaměstnanec už nebude muset hlídat, aby mu stravenka nepropadla, nebo zda v daném obchodě či restauraci vůbec stravenky přijímají. Zaměstnanci v exekuci se nemusejí obávat, že by stravenkový paušál mohl být postižen exekucí. Stravenkový paušál je roven stravenkám, které postiženy nejsou jakožto samostatný nenárokový benefit, který může zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci nad rámec mzdy.

Vyplacení příspěvku na stravování nebude muset ani jedna strana nijak zvlášť dokazovat. Stát vychází z toho, že lidé peníze za jídlo stejně utratí a možnost daňového odpočtu je ohraničena již dnes. Nebude proto třeba dokládat, že zaměstnanec peníze použil na stravu.[4]

Beneficientem této změny by měly být také restaurace a obchody. Ty, kde lze stravenky v tuto chvíli uplatňovat, budou osvobozeny od poměrně vysoké provize stravenkovým firmám z nominální hodnoty stravenky, a ty, které stravenky doposud z administrativních důvodů nebraly, nebudou z tohoto důvodu nadále hendikepovány.

Stravenkový paušál pro zaměstnavatele neznamená žádnou novou povinnost, avšak nabízí další možnost splnění jeho povinnosti ohledně stravování, kterou mu ukládá zákoník práce.

Autor: David Fabián

Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ.


[1] ŽUROVEC, Michal. PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál [online]. 10.9.2020 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-39391

[2] Podmínky jsou v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu.

[3] § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

[4] ŽUROVEC, Michal. PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál [online]. 10.9.2020 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-39391