Soudní spory

Jednou z hlavních zásad naší advokátní kanceláře je soudním sporům předcházet a naše klienty před vznikem sporů, které by bylo třeba řešit prostřednictvím soudu efektivně chránit. Občas je však vymáhání práva soudní cestou tou nejvhodnější a mnohdy i jedinou cestou pro zajištění klientových práv.

Naši advokáti za sebou mají řadu vyhraných sporů a dlouholetou osobní zkušenost se zastupováním klientů u soudů po celé České republice. Dobře víme, že úspěch nezajišťuje jen dokonalá znalost zákona, ale také soudů a soudního prostředí. Díky své specializaci máme přehled o všech nových trendech v české justici a při poskytování naších služeb tyto informace efektivně využíváme. 

Naše služby 

  • Analýza případu s navržením co nejvhodnějšího řešení.
  • Předžalobní komunikace s protistranou za účelem dosažení smírného řešení sporu.
  • Sepsání žaloby (žaloba na plnění, negatorní žaloba, určovací žaloba, žaloba na ochranu osobnosti, žaloba proti rozhodnutí správního orgánu aj.).
  • Zastupování klienta v řízení před soudem.
  • Příprava řádných či mimořádných opravných prostředků.
  • Asistence v exekučním řízení.
  • Asistence v insolvenčním řízení (sepsání insolvenčního návrhu, přihlášení pohledávky, zastupování).