Současné možnosti zaměstnání třetizemců v ČR

Vzhledem ke stále trvající pandemii onemocnění COVID-19 je i nadále nařízeno nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích. Z tohoto pravidla jsou stanoveny pouze určité výjimky. Tato situace tak nyní mnohdy komplikuje plány zaměstnavatelů, jenž mají v úmyslu přijmout do zaměstnání nově příchozí cizince ze třetích zemí, kteří pro tyto účely zpravidla potřebují oprávnění k pobytu a výkonu práce na území České republiky. 

Podle aktuálního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. ledna 2021[1] v současné době obecně není možné podávat jakékoliv žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích. Naději pro potenciální zaměstnavatele nově příchozích cizinců ze třetích zemí však skýtají alespoň výjimky, u nichž je podávání žádostí nadále umožněno. Do těchto výjimek, kterých by mohli zaměstnavatelé využít, spadají zejména žádosti o:


 • krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání;
 • krátkodobá víza za účelem zaměstnání, bude-li třetizemec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách;
 • krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví;
 • krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec;
 • krátkodobá víza pro pracovníky servisu kritické infrastruktury;
 • dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání;
 • mimořádná pracovní víza;
 • přechodný pobyt, jsou-li podány třetizemci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku (tj. Program kvalifikovaný zaměstnanec, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál);
 • modrou kartu;
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu;
 • zaměstnaneckou kartu, jsou-li podány na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově státními příslušníky Ukrajiny, kterým byl na základě losování registrací k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu stanoven termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu od 16. března 2020 do 25. května 2020.   

V souvislosti s uvedenými výjimkami je však nutné upozornit na to, že se uplatní pouze v případech, kdy jsou žádosti podávány na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují. Seznam takových států zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí[2].

Ačkoliv se může zdát, že spadne-li případ zaměstnavatele pod některou z uvedených výjimek, může se zaměstnavatel začít radovat a s třetizemcem řešit podklady k žádosti a její následné podání, není tomu tak zcela. V praxi se lze totiž setkat s tím, že přestože je daný zastupitelský úřad České republiky uveden v seznamu Ministerstva zahraničních věcí a žádosti tedy dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví může přijímat, nemusí tomu tak ve skutečnosti být. Důvodem může být např. vyčerpání kvót pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu stanovených dle nařízení vlády[3] nebo vyčerpání kapacity termínů k podávání žádostí konkrétního zastupitelského úřadu, který tak přijímání žádostí dočasně pozastaví. Je tedy doporučeno sledovat i webové stránky daného zastupitelského úřadu, kde jsou tyto skutečnosti zveřejňovány v sekci aktualit.

Z výše uvedeného je zřejmé, že současná situace zaměstnavatelům v ohledu zaměstnání nově příchozích třetizemců příliš nepřeje a tato možnost je aktuálně velice limitována. Bohužel nezbývá než doufat v lepší zítřky.    

 Autor: Martina Šumavská

Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ.