Příručka COVID-19: Vstup cizinců do ČR

Dne 4.5.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 511, o přijetí krizového opatření, které s účinností od 11.5.2020 rozšiřuje možnosti vstupu cizinců na území České republiky a rozvolňuje některé další restrikce.

Jaké změny předmětné usnesení přineslo?

Znovuzavedení možnosti vstupu cizinců ze zemí mimo Evropskou unii:

  • mohou přicestovat sezónní zaměstnanci, klíčoví zaměstnanci (např. vědci) a zaměstnanci v oblasti zdravotní péče a sociálních služeb;
  • mohou přicestovat držitelé dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu (např. zaměstnanecké karty);
  • přičemž jejich vstup do České republiky je podmíněn předložením lékařského potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny, spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří.

Obnovení příjmu žádostí o:

  • krátkodobá víza za vybranými účely;
  • víza za účelem sezónního zaměstnání;
  • mimořádná pracovní víza;
  • pobytová oprávnění prostřednictvím vládního Programu klíčový a vědecký personál;
  • pobytová oprávnění prostřednictvím vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud budou žadatelé vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách.

Co aktuálně platí?

V současné době je tak v zásadě na území České republiky umožněn vstup občanům Evropské unie a vybraným skupinám občanů ze třetích zemí, a to při splnění určitých podmínek (zejm. předložení lékařského potvrzení o absolvování RT-PCR testu, podstoupení případných karanténních opatření a předložení podpůrných dokumentů), které jsou dány účelem vstupu v každém jednotlivém případě.

Aktuální pravidla pro vstup cizinců na území České republiky platí po dobu trvání nouzového stavu, tj. momentálně do 17.5.2020. Po tomto datu můžeme očekávat další změny. Konkrétní možnosti vstupu na území České republiky s Vámi budeme pro jednotlivé případy rádi konzultovat.

Autoři: Veronika Odrobinová a Martina Šumavská