Příručka COVID-19: Prodloužení režimu „A“ programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus. V této souvislosti rovněž dochází k výraznému navýšení podpory subjektům, které byly na základě aktuálních vládních opatření nuceny uzavřít své provozy (tj. restaurace, hospody, bary, fitness centra, plavecké bazény apod.). K jakým konkrétním změnám tedy došlo?

Prodloužení režimu A programu Antivirus

  • Režim A programu Antivirus se prodlužuje až do 31.12.2020.

Navýšení podpory

  • Do této doby činil příspěvek z důvodu nuceného uzavření provozu 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
  • Nově od 1.10.2020 (tj. zpětně) činí příspěvek z důvodu nuceného uzavření provozu 100 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 50.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
  • Příspěvek z režimu A programu Antivirus na zaměstnance v karanténě zůstává beze změny, a tedy ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Jak je to s režimy B a C programu Antivirus?

  • Režim B určený zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci byli na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných koronavirovým onemocněním, a režim C určený menším zaměstnavatelům, jimž se za červen až srpen 2020 odpouštěly platby odvodů na sociální pojištění, zůstávají beze změny – tj. režim B je aktuálně účinný do konce října 2020 a režim C již uplatňovat nelze.

V případě, že se aktuální opatření vlády jakkoliv dotýkají Vašeho provozu, rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.

Autor: Veronika Odrobinová