Příručka COVID-19: Kompenzační bonus pro OSVČ

Po schválení cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ byl schválen další zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19. Jedná se o zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „Zákon“ a „Bonus“). Zákon nabyl účinností dne 14. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů. 

Zákon cílí na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“).
 

Podmínky získání bonusu

 • vykonávaná činnost je činností hlavní; pokud se jedná o činnost vedlejší, OSVČ nesmí současně vykonávat zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění;
 • nárok na Bonus bude mít i aktivní OSVČ, která pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10.000,- Kč měsíčně a na dohod o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3.000,- Kč měsíčně;
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12.3.2020 nebo se jedná o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31.8.2019 (sezónní podnikání);
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, zejména z těchto důvodů:
 1. nutnost uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
 2. karanténa OSVČ nebo jeho zaměstnance,
 3. péče o dítě u OSVČ nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě u jeho zaměstnance,
 4. omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech nebo
 5. omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon.

Kombinace bonusu s dalšími programy

Vzhledem k existenci dalších programů na zmírnění dopadů krizových opatření je vhodné vědět, s čím lze Bonus kombinovat a s čím nikoli:

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat;
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat;
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat;
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče – ANO, lze kombinovat;
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně);
 • Příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi – zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení Bonusu však bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na dávku;
 • Daňové úlevy (např. sleva na poplatníka) – ANO, lze kombinovat. Bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy;
 • Podnikatel se zaměstnanci – ANO, lze kombinovat.

Základní informace

 • Bonus představuje jednorázovou pomoc za období 12.3.2020 – 30.4.2020 ve výši 500,- Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky Bonusu.
 • Maximální výše Bonusu činí 25.000 Kč.
 • Bonus je prozatím stanoven do 30.4.2020. Pokud by nedošlo ke zmírnění krizových opatření, může dojít k prodloužení období poskytování Bonusu.

Jak a kde o Bonus zažádat?

Autoři: Veronika OdrobinováDominik Beran

Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ a je k nalezení zde:https://1url.cz/dzHVQ