Příručka COVID-19: Aktuálně uplatnitelné režimy programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky změny v programu Antivirus – prodloužení doby uznatelnosti výdajů v režimu A a dále zavedení režimu A Plus s vyšším příspěvkem. Dne 26.10.2020 pak vláda na uvedené změny navázala a schválila prodloužení uznatelnosti výdajů pro režim B. V jakých režimech je tedy k 3.11.2020 možné žádat podporu?

Režim A programu Antivirus

 • Režim je primárně určen na náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v případě, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.
 • Nadále je však možné tento režim využívat i pro náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v případě, kdy byl zaměstnanec na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku nuceného uzavření (či významného omezení) provozu zaměstnavatele na základě krizových nebo mimořádných opatření příslušných orgánů.
 • Příspěvek činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Režim byl prodloužen do 31.12.2020.

Režim A Plus programu Antivirus

 • Režim je určen na náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v případě, kdy byl zaměstnanec na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku nuceného uzavření (či významného omezení) provozu zaměstnavatele na základě krizových nebo mimořádných opatření příslušných orgánů.
 • Na rozdíl od režimu A jsou zde stanoveny další podmínky, které musí zaměstnavatel pro získání kompenzačního příspěvku z režimu A Plus splňovat (např. nesmí jít o zaměstnavatele, který byl k 31.12.2019 podnikem v obtížích dle definice Evropské komise). Pokud je zaměstnavatel nesplní, může žádat o příspěvek z režimu A.
 • Příspěvek činí 100 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 50.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Režim byl zaveden s účinností od 1.10.2020 a stejně jako ostatní režimy by měl být účinný do 31.12.2020.

Režim B programu Antivirus

 • Režim je určen na náhradu mzdy vyplacené zaměstnanci v případě, kdy byl zaměstnanec na překážkách v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných koronavirovým onemocněním.
 • Příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 29.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.
 • Režim byl prodloužen do 31.12.2020.

V případě, že se aktuální krizová či mimořádná opatření jakkoliv dotýkají Vašeho provozu, rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.

Autoři: Veronika Odrobinová a Martina Šumavská