Právo nemovitostí

Máme hlubokou a mnohaletou znalost trhu s nemovitostmi a tržních standardů, což nám umožňuje rozumět nejen jejich právním, ale také obchodním aspektům. Pro své klienty jsme schopni vyjednat nejvýhodnější podmínky transakce. Radili jsme fyzickým i právnickým osobám v oblasti změn právních vztahů k nemovitým věcem, včetně převodu vlastnictví, smluv o nájmu, věcných břemen, zástavního práva či exekučních nařízení, a proto velmi dobře víme, jaké zásady je třeba dodržovat.

Komplexně vám poradíme se strukturou nemovitostní transakce. Efektivně spolupracujeme s technickými odborníky a technickým aspektům rozumíme. Víme, jak funguje katastr nemovitostí i vkladová řízení, často pro klienty řešíme návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vyznáme se i v méně obvyklé problematice, jako je pozemková úprava či fungování Státního pozemkového úřadu.

Naši expertízu využila v minulosti široká škála klientů, od bank a finančních institucí, přes výrobní závody a obchodní centra až po fyzické osoby. Pokud se něco pokazí, dokážeme vaše práva efektivně hájit i v soudním řízení. 

Naše služby 

 • Koupě a prodej nemovitostí (koupě a prodej bytů a domů, nebytových prostor, průmyslových a retailových areálů, jiných komplexních nemovitostních celků).
 • Příprava a vyjednávání nájemních a pachtovních smluv.
 • Příprava a vyjednávání dalších smluv souvisejících s výstavbou (smlouvy o dílo, smlouvy o dozoru a spolupráci).
 • Právní prověrky stavu nemovitostí (due diligence).
 • Právní podpora při realizaci developerských a brownfieldových projektů.
 • Právní poradenství při dělení a scelování pozemků a při výstavbě, úpravách a odstraňování staveb.
 • Zřizování a rušení věcných břemen (včetně služebností užívání nebo inženýrských sítí).
 • Zatěžování nemovitostí (zástavní práva, předkupní práva, výhrada vlastnictví a další ujednání).
 • Zastupování ve správním řízení, včetně územního a stavebního řízení.
 • Zastupování před pozemkovými a katastrálními úřady.
 • Zastupování v soudních sporech souvisejících s nemovitostmi.
 • Zemědělská půda – nákup a prodej, pachty.