Pracovní a cizinecké právo

Pracovní právo 

V oblasti pracovního práva je potřeba nejen široká znalost práva, ale je také nutné ovládat umění vyjednávat se zaměstnanci a HR témata jim srozumitelně vysvětlit.
 

S ohledem na bohaté zkušenosti s pracovně právním poradenstvím v této oblasti jsme klientům schopni nabídnout široké spektrum služeb týkajících se pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti. Pomůžeme při každodenních běžných záležitostech, se kterými je možné se setkat na pracovišti, jako i v konkrétních specifických případech, které si vyžadují individuální přístup.

Kromě poskytování kompletních právních analýz také podporujeme HR oddělení, řešíme hromadné propouštění, vyjednáváme a komunikujeme s odbory a řešíme s klienty odchod klíčových zaměstnanců, vysílání zaměstnanců do zahraničí či přeshraniční poskytování služeb.
 

Naše služby

 • Příprava pracovněprávní dokumentace (vzorové dokumenty, manažerské a pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, vnitřní předpisy, pracovní řády aj.).
 • Podpora HR oddělení.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Whistleblowing.
 • Agenturní zaměstnávání.
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
 • Kolektivní smlouvy, vyjednávání a komunikace s odbory.
 • Ukončování pracovních poměrů.
 • Hromadné propouštění.
 • Zastupování zaměstnavatele ve správních řízeních před orgány inspekce práce.
 • Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy.
 • Vysílání zaměstnanců a přeshraniční poskytování služeb.

Cizinecké a imigrační právo

Mnohé společnosti v dnešní době zejména kvůli nízké míře nezaměstnanosti v České republice přistupují k zaměstnávání cizinců.

V oboru cizineckého a imigračního práva máme zkušenosti a množství znalostí, proto nabízíme komplexní pracovně právní poradenství cizincům a jejich případným zaměstnavatelům ve všech záležitostech, spojených s pobytem cizinců na území České republiky.

Naše právní služby zahrnují především odbornou asistenci a plnou podporu při zařizování veškerých pobytových a s nimi souvisejících oprávněních. A to v průběhu celého procesu – od přípravy příslušné žádosti a podkladů, včetně nezbytných úředně ověřených překladů, až po samotné vyzvednutí předmětného oprávnění.

Naše služby

 • Zajištění krátkodobých a dlouhodobých víz, povolení k dlouhodobému pobytu (včetně zaměstnanecké a modré karty), potvrzení o přechodném pobytu občana EU, povolení k trvalému pobytu, udělení státního občanství.
 • Zajištění povolení k zaměstnání od Úřadu práce ČR.
 • Zajištění prodloužení příslušných pobytových a souvisejících oprávnění a změny účelu pobytu.
 • Příprava žádostí a podkladů, včetně zajištění úředně ověřených překladů.
 • Zastupování před příslušnými státními orgány (Ministerstvo vnitra ČR, Úřad práce ČR, cizinecká policie aj.).