Kompenzační bonus pro OSVČ

Zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (dále jen „Zákon“ a „Bonus“) nabyl účinností dne 14. 4. 2020.

Dne 8. 5. 2020 nabyla účinnosti novela Zákona, kterou bylo zavedeno druhé bonusové období (zákon č. 234/2020 Sb.). Bonus tak bude možné čerpat až do 8.6.2020. I přes snahu o zvýšení bonusu za jednotlivé dny jeho výše nakonec zůstala nezměněna. Zákon cílí na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), nicméně bude s největší pravděpodobností v nejbližších dnech schválen zákon upravující kompenzační bonus také pro společníky malých s.r.o.

Novela dále umožňuje vládě, aby stanovila třetí bonusové období od 9.6.2020 do 31.8.2020, a to pro dny, kdy potrvají krizová opatření zcela nebo zčásti omezující výdělečnou činnost.

Podmínky získání bonusu

 • vykonávaná činnost je činností hlavní; pokud se jedná o činnost vedlejší, OSVČ nesmí současně vykonávat zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění;
 • nárok na Bonus bude mít i aktivní OSVČ, která pracuje na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou do 10.000,- Kč měsíčně a na dohod o pracovní činnosti (DPČ) s odměnou do 3.000,- Kč měsíčně;
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12.3.2020 nebo se jedná o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31.8.2019 (sezónní podnikání);
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády.

Kombinace bonusu s dalšími programy

Vzhledem k existenci dalších programů na zmírnění dopadů krizových opatření je vhodné vědět, s čím lze Bonus kombinovat a s čím nikoli:

 • 6 měsíční prázdniny na sociální a zdravotní pojištění – ANO, lze kombinovat;
 • Nemocenská – ANO, lze kombinovat;
 • Ošetřovné pro OSVČ – ANO, lze kombinovat;
 • Starobní důchod, invalidní důchod, rodičovský příspěvek, mateřská či dávka pěstounské péče - ANO, lze kombinovat;
 • Podpora v nezaměstnanosti – NE, nelze kombinovat. Bonus nelze vyplatit při současném čerpání podpory v nezaměstnanosti (posuzuje se ke každému kalendářnímu dni samostatně);
 • Příspěvek na bydlení a dávky v hmotné nouzi - zákon to explicitně nevylučuje, vyplacení Bonusu však bude zohledněno jako příjem při posouzení nároku na dávku;
 • Daňové úlevy (např. sleva na poplatníka) – ANO, lze kombinovat. Bonus není daňově uznatelným příjmem a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému. Žádným způsobem tedy neovlivní nárok na daňové úlevy;
 • Podnikatel se zaměstnanci – ANO, lze kombinovat.

Základní informace

 • Výše denního bonusu činí 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky Bonusu.
 • Maximální výše za první kompenzační období od 12.3.2020 – 30.4.2020 činí 25.000,- Kč.
 • Maximální výše za druhé kompenzační období od 1.5.2020 - 8.6.2020 činí 19.500,- Kč.

Jak a kde o Bonus zažádat?

 • Žádost o Bonus se podává na interaktivním formuláři dostupném zde: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus
 • Žádost o Bonus za první kompenzační období lze podat nejpozději do 29.6.2020, za druhé kompenzační období do 7.8.2020, pak nárok na Bonus zaniká!


Autoři: Veronika Odrobinová a Dominik Beran