Insolvenční právo

S insolvenčním právem se může setkat každý podnikatel, ať už jako dlužník nebo věřitel. Obě situace si žádají specifický přístup. V případě insolvence samotného podnikatele je zpravidla třeba včasnými a správnými kroky zajistit další fungování společnosti, její ekonomický restart či alespoň minimalizovat rizika plynoucí z insolvence pro statutární orgán či vlastníky dlužníka. V případě insolvence obchodního partnera je třeba činit aktivní kroky k efektivnímu vymáhání pohledávky a minimalizaci vzniklých škod.

GT Legal v oboru insolvencí poskytuje komplexní služby, a to i díky úzké spolupráci s daňovými a ekonomickými poradci a znalci ze skupiny Grant Thornton Czech Republic, jejichž spolupráce je v insolvenčním řízení často nezbytná.

Při zastupování věřitelů klademe důraz na efektivitu a dosažení co nejvyššího uspokojení pohledávky. Při zastupování dlužníků dbáme na ochranu jejich zájmů i práv a co nejhladší průběh celého insolvenčního řízení.

Nabízíme komplexní právní poradenství při přípravě a realizaci firemních restrukturalizací. Jsme schopni poskytnout odbornou pomoc při výběru a implementaci nejvhodnější strategie, vyjednávání s věřiteli a dalšími obchodními partnery i při nezbytné spolupráci s příslušnými orgány a institucemi. 

Naše služby

 • Komplexní poradenství statutárním orgánům v situaci úpadku či hrozícího úpadku
 • Analýza podmínek úpadku a volba vhodného postupu
 • Insolvenční návrhy a přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • Příprava a vyjednávání reorganizačních plánů či moratorií
 • Hromadné zastupování věřitelů v kauzách typu Arca Investments, C2H či Growing Way
 • Návrhy na vydání předběžných opatření
 • Zastupování ve věřitelských orgánech
 • Zastupování v rámci incidenčních sporů
 • Monitoring insolvenčních řízení
 • Nabývání distresových aktiv z majetkové podstaty
 • Komplexní podpora insolvenčních správců při jejich činnosti