Fúze a akvizice

Fúze (včetně ostatních přeměn) a akvizice jsou nástroji pro rozšíření podnikání, expandování na nové trhy, upevnění pozice či restrukturalizace skupin. Na druhé straně mohou být také prostředkem pro opuštění trhu, zpeněžení investice, získání volných prostředků nebo nalezení nástupníka pro váš byznys.

Podniková přeměna, která má charakter akvizice, je velmi běžná. Přesto však není radno ji podceňovat. Mnohdy nesrozumitelné právní úpravy dokáží laiky potrápit. A to zejména pokud do hry vstoupí financování, veřejnoprávní regulace či dotace. I při akvizici s předem domluvenými a na první pohled jasnými podmínkami může (i kvůli do jisté míry nepřátelskému vztahu mezi jejími stranami) dojít k nepochopení či nedomyšlení důsledků jednotlivých podmínek. To může mít často vážné dopady.

Náš tým má s přeměnami i akvizicemi rozsáhlé zkušenosti z mnoha českých i mezinárodních projektů. Spolu s vámi vymyslíme, jak pro vás co nejvýhodněji danou transakci strukturovat. A to tak, aby nekolidovala s vaším financováním, dotacemi či veřejnoprávními povoleními. Provedeme právní prověrku předmětu transakce (ať už se jedná o společnost či majetek), zastoupíme vás nebo podpoříme při jednání s protistranou a připravíme či zrevidujeme veškerou transakční dokumentaci. V rámci transakce se staneme vaším partnerem, na kterého se můžete spolehnout. 

Naše služby

  • Vyjednávání, příprava, revize a posuzování transakční dokumentace.
  • Podpora a zastoupení při vyjednáváních s protistranou.
  • Právní prověrky akvizičních cílů (majetku i společností).
  • Posouzení dopadů transakce na financování, veřejnoprávní povolení, dotace aj. a dojednání podmínek součinnosti třetích osob při transakci.
  • Poradenství v souvislosti se strukturováním transakce a nalezením ideálního řešení.
  • Poradenství při vytvoření a úpravách holdingové struktury.