Energetika

Energetika, zejména ta z obnovitelných zdrojů energie, se v poslední dekádě nachází v nejistém právním prostředí. Zároveň však v sobě skrývá investiční potenciál, a tak neustále přitahuje nové zájemce. Naši právníci vás díky svým rozsáhlým zkušenostem z desítek projektů, na kterých se v energetice podíleli, dokáží touto oblastí bezpečně provést.

Náš tým zastupoval investory, vlastníky i prodávající energetických zdrojů. Pomáhal jim při strukturaci  energetických skupin a radil v souvislosti s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Také je zastupoval při komunikaci s regulátory a v jimi vedených řízeních – a to jak při vydávání licencí a jejich změnách, tak ve sporech s nimi.

Naše služby

  • Právní prověrky, akvizice, prodej a financování energetických zdrojů (včetně těch obnovitelných).
  • Poradenství v souvislosti s vydáním licencí k provozování zdrojů elektrické energie a jejich změnami.
  • Zastupování před Energetickým regulačním úřadem, Státní energetickou inspekcí, OTE a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  • Poradenství související s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a jejími problematickými aspekty.
  • Podpora při vytváření energetických struktur (např. ostrovní systémy, strukturované vztahy mezi výrobci elektrické energie a odběrateli) a jejich restrukturalizacích.
  • Poradenství při uzavírání servisních a jiných provozních smluv.