Bankovní identita – posun v digitalizaci nejen veřejné správy

Pozitivní novinku tohoto roku ve světě práva a digitálních technologií představuje bankovní identita. V tomto článku se dočtete, co bankovní identita vlastně je a kde všude ji můžete využít.

Co je bankovní identita?

Bankovní identita je formou digitální identity, která slouží pro ověření totožnosti klientů bank – fyzických osob – v online prostředí. Bankovní identita je tedy v podstatě jakousi „digitální občankou“. Klienti bank se zřízeným přístupem do internetového bankovnictví ho tak budou moci využít i k přístupu ke službám veřejného sektoru, a od druhé poloviny roku 2021 i ke službám soukromého sektoru. 

Nabízet službu bankovní identity však nemůžou jakékoliv banky, ale jen ty, které k tomu získaly potřebnou akreditaci Ministerstva vnitra. Takovou akreditaci má aktuálně pouze ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka; o její udělení však usilují i další banky. Nejste-li tedy klienty výše uvedených bank a chcete využívat služby bankovní identity, doporučujeme sledovat aktuální seznam udělených akreditací zveřejněný přímo na stránkách Ministerstva vnitra.[1]

Bankovní identita a eGovernment

Hlavní výhodou bankovní identity je, že ještě více usnadňuje komunikaci s veřejnou správou skrze její platformy eGovernmentu[2], tedy souboru nástrojů digitální státní správy umožňujících mimo jiné vyřizovaní záležitostí s úřady elektronicky.

Jedním z nejznámějších portálů eGovernmentu je Portál občana, který slouží k řešení různých úkonů vůči orgánům veřejné moci na dálku. Na Portálu občana lze pořídit výpis bodového hodnocení řidiče, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku, ale také podat daňové přiznání, vyřídit živnostenské oprávnění nebo se třeba dostat ke svému eReceptu[3] – to vše online z domova.

Právě bankovní identita umožňuje přihlášení do Portálu občana (jako i dalších služeb eGovernmentu) bez nutnosti jakékoliv další registrace. Přihlášení skrze bankovní identitu spočívá v tom, že uživatel zadá přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví a banka ho následně dokáže identifikovat a ověřit jeho totožnost – v tomto případě za účelem komunikace s orgány veřejné moci. Navíc díky tomu, že bankám je nově udělen přístup k základním registrům (např. registr obyvatel, informační systém cizinců), veškeré informace o jejich klientech budou aktuální.  Bankovní identita tedy umožňuje to, k čemu byla dříve nutná datová schránka, občanský průkaz s elektronickým čipem či identita přes International ID Gateway.

Bankovní identita v soukromém sektoru

Cílem projektu bankovní identity je rovněž pokrytí identifikace osob v soukromém sektoru, například u telefonních operátorů, dodavatelů energií nebo e-shopů. Banka bude se souhlasem klienta oprávněna potvrdit jeho totožnost a poskytnout informace o tomto klientovi, čímž dojde k identifikaci klienta pro potřebu soukromé společnosti. Klient bude moct skrze bankovní identitu například podepsat se soukromou společností smlouvu online, a to s účinkem zaručeného elektronického podpisu, nebo využít svou bankovní identitu pro jednotné přihlašování do různých klientských zón nebo účtů namísto zadávání individuálních přihlašovacích údajů pro každou jednotlivou platformu zvlášť.

Soukromé společnosti, které budou mít zájem využít služby bankovní identity při své podnikatelské činnosti, tak budou moct činit na základě individuálně uzavřených smluv s bankami, přičemž takové služby bank budou pro soukromé společnosti zpoplatněny.

Jak získat bankovní identitu?

Způsob získání bankovní identity se u každé banky liší. Některé banky zprovozňují bankovní identitu bez dalšího, a to pouze na základě změny svých všeobecných obchodních podmínek, jiné zas vyžadují součinnost klienta, jako například podepsání příslušné smlouvy. Způsob a podmínky její deaktivace pak opět záleží na individuálním přístupu jednotlivých bankovních domů.

Závěrem lze dodat, že zřízení jednotného přístupu do platforem eGovermentu pomocí přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví a časem zřejmě i do platforem soukromých společností ve formě bankovní identity představuje  úspěšný posun a zjednodušení jak v oblasti digitalizace státu, tak i soukromého sektoru. Zvlášť v současné době, kdy v online prostředí trávíme více času než kdykoli dříve, je tato iniciativa vítána a nepochybně osloví mnoho uživatelů.

 Autor: Michaela Horváthová a Sabina Gargošová

 Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ.