Právo, kterému rozumíte

Jsme nejen advokátní kancelář, ale i partner, pro kterého je váš byznys prioritou.

Poslat nezávaznou poptávku

OCENĚNÍ

Kde jsme se umístili?

DŮVĚŘUJÍ NÁM

Naši vybraní klienti

PROČ GT LEGAL

Co je u nás nového ?

Ze složitého jednoduché

Vrátíme vám jistotu ve světě zákonů. Komplikovaný jazyk přeložíme do řeči, kterou snadno pochopíte. S námi pro vás právo nebude už nikdy příliš složité.

Zákaznický přístup

S našimi partnery budujeme dlouhodobé vztahy a rozumíme jejich byznysu. To nám umožňuje dodávat jim praktická a kvalitní řešení ve správnou chvíli.

Hluboká znalost práva

Vaše záležitosti u nás bude spravovat zkušený tým odborníků s bohatou praxí. Hluboká znalost práva napříč obory nám umožňuje řešit rozmanité problémy a poskytnout vám podporu v nejrůznějších situacích.

Naše specializace

Obchodní a korporátní právo
Fúze a akvizice
Pracovní a cizinecké právo
Právo nemovitostí
Bankovnictví, finance a kapitálové trhy
Soudní spory
Energetika
Ochrana osobních údajů
Insolvenční právo
Veřejné zakázky a jiná výběrová řízení

Reference

Co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Varga

Publicis Groupe

S právníky z GT Legal spolupracuji dlouhodobě a ke své maximální spokojenosti. Nejenom, že odvádějí vysoce profesionální práci, ale mají skvělý přístup ke klientům a neobyčejnou schopnost všechno přehledně vyložit.

František Zeman

Algotech

GT Legal je důležitým partnerem našeho podnikání. Za jejich prací je cítit ohromná erudice, která nikdy nesklouzává k nesrozumitelnosti. I nám neprávníkům všechno vyloží jasně, navrhnou alternativy a objasní rizika.

Jan Rančák

Datera

Díky GT Legal se můžeme soustředit na růst naší firmy s jistotou, že o právní záležitosti našeho podnikání je postaráno. Cením si především spolehlivosti a znalosti, která dalece přesahuje české prostředí.

Jan Skovajsa

MyTimi

Spolupráce s GT Legal pro mne představuje dodávání služeb na úrovni, ze které by se mohli ostatní v České republice dost naučit. Dělají ze složitých a neprůhledných právních obratů jednoduché, které snadno a rychle pochopím. Nejvíce si cením toho, že za dobu spolupráce jsme se z obchodních partnerů posunuli na úroveň přátelství.

Barbora Čermáková

Publicis Groupe

Kromě bezvadné profesionální práce oceňuji na GT Legal především jejich vysoce individuální přístup a flexibilitu. Na všechny naše požadavky reagují okamžitě a o každý náš problém je postaráno s veškerou péčí. I složité právní otázky dokáží srozumitelně vysvětlit a navrhnout praktické řešení.

Aktuality

Novinky v právu a u nás

23. 05. 2024

ELSA Prague Open Day

GT Legal již podruhé uspořádal akci Open Day pro studentský spolek ELSA Prague z právnické fakulty Univerzity Karlovy
Přečíst celý článek
13. 03. 2024

GT Legal zastupovala Oriens při další akvizici

Náš právní tým asistoval průmyslovému holdingu Oriens u další transakce, tentokrát při akvizici společnosti S&K Tools.
Přečíst celý článek
22. 03. 2023

Ocenění v žebříčku Chambers 2023

Naše advokátní kancelář byla druhý rok v řadě zařazena do prestižního žebříčku Chambers Europe Legal Guide. V kategorii jednotlivých právníků byla oceněna naše partnerka, Veronika Odrobinová. Ta v tomto ohledu slaví dokonce jubileum, neboť se z ocenění může těšit již podesáté.

Přečíst celý článek
07. 02. 2023

GTL pomohla s prodejem JAP Industries polskému koncernu Cognor

Na českém metalurgickém trhu došlo k zajímavé majetkové změně. Polský koncern Cognor koupil firmu JAP Industries sídlící v pětitisícové obci Bystřice nedaleko Třince…
Přečíst celý článek
07. 09. 2022

Využití kamerových záznamů o pohybu vozidla pro účely daňového řízení

Je možné kamerový záznam o průjezdu vozidla oprávněně použít jako důkaz pro účely daňového řízení? To je otázka, kterou se zabýval Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozsudku 9 Afs 147/2020–34.

Přečíst celý článek
18. 07. 2022

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů bude mít 1. 6. 2022 první výročí od své účinnosti. Už na podzim nás ale čekají jeho změny. Vláda návrhem zákona reaguje na probíhající řízení vedené Evropskou komisí proti České republice o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. V. AML směrnice. Změnou Zákona o ESM Komise totiž podmínila možnost čerpání financí v rámci Národního plánu obnovy. Žádost dle tohoto programu lze podat nejpozději ve třetím čtvrtletí tohoto roku a vláda tak navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona již v prvním čtení.

Přečíst celý článek
24. 06. 2022

Doporučení veřejného ochránce práv v oblasti zacházení s pracovníky z EU

Veřejný ochránce práv se v minulém roce zabýval výzkumem na téma Občané Evropské unie v České republice, jehož výsledky a na ně reagující doporučení ombudsmana byly zveřejněny v listopadu 2021. Průzkum zjistil, že téměř třetina (31 %) občanů Evropské unie pracujících v České republice zapojených do výzkumu se cítila být v rámci svého pracovního života diskriminována z důvodu své státní příslušnosti nebo národnosti. Nejčastěji se cítí občané Evropské unie diskriminováni v oblastech odměňování, přidělování práce a při hledání práce. Znevýhodnění v oblasti práce je výrazně vyšší u níže kvalifikovaných zaměstnanců a u zaměstnanců pracujících pro agentury práce.

Přečíst celý článek
23. 03. 2022

Alternativní investiční fondy a role ČNB ve vztahu ke správcům majetku podle § 15 ZISIF

Správcem majetku podle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, č. 240/2013 Sb. je právnická osoba (typicky a.s. nebo s.r.o.), která provádí správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Tito správci nepodléhají dohledu České národní banky. Jaká rizika či výhody jsou s absencí tohoto dohledu spojená Vám přiblížíme na následujících řádcích.

Přečíst celý článek
18. 03. 2022

Preventivní ztotožnění, aneb ne vždy má policie právo žádat občanku

Možnost ztotožnění osoby policií obecně upravuje ust. § 63 zákona o policii. V běžném životě zpravidla většina osob předloží občanský průkaz na výzvu, aniž by se blíže zajímala o důvod či takovou výzvu rozporovala. Někteří se dokonce domnívají, že policie může identifikovat kohokoliv, kdykoliv a zcela bezdůvodně. Opak je však pravdou. I tento proces má svá jasná pravidla. Tímto procesem se například blíže zabýval Ústavní soud ve svém rozhodnutí pod sp. zn. II.ÚS 1022/21.

Přečíst celý článek
23. 11. 2021

Převod nebo zastavení závodu a části jmění po novele zákona o obchodních korporacích

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která přinesla zásadní změny v oblasti korporátního práva. Tento článek přibližuje praktické dopady jedné z nich, týkající se podmínky schválení převodu nebo zastavení závodu a části jmění valnou hromadou společnosti. V jakých případech a čí souhlas je tedy potřeba?

Přečíst celý článek
16. 09. 2021

Právo na odkup podílu v důsledku ovlivnění a některé související procesní aspekty

Pokud ovládající osoba využívá svého vlivu takovým způsobem, že dojde k podstatnému zhoršení postavení společníků ovládané osoby nebo jinému podstatnému poškození oprávněných zájmů, kdy po takových společnících již nich není možné spravedlivě požadovat, aby v ovládané osobě setrvali, mají společníci právo domáhat se odkoupení svého podílu za přiměřenou cenu.

Přečíst celý článek
31. 05. 2021

Řízení o nesrovnalosti dle zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1. června 2021 vstoupí v účinnost diskutovaný zákon č. 37/2021 Sb., o evidence skutečných majitelů a současně s ním provázané části novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Přečíst celý článek
24. 05. 2021

Whistleblowing včera, dnes i zítra

S whistleblowingem se setkáváme častěji, než by se mohlo zdát. Vzpomeňte na Al Pacina ve filmu Serpico, kde ztvárnil roli policisty, který odmítal převzít praxi svých kolegů a brát úplatky od newyorských zločinců. Není to ale jen téma slavných hollywoodských filmů jako Serpico nebo neméně populární Erin Brockovich, ale také mediálně známých kauz jako Panama Papers nebo Cambridge Analytica. Dokonce onemocnění covid-19 se dostalo do širšího povědomí díky čínskému lékaři a whistleblowerovi Li Wen-liangovi.

Přečíst celý článek
21. 04. 2021

Komplikace pro zahraniční investice: zákon o prověřování zahraničních investic

Plánujete vstup investora ze země mimo EU nebo už s ním dokonce jednáte? Pak Vás bude zajímat nový zákon o prověřování zahraničních investic, který začne platit 1.5.2021 a vztahuje se na všechny investice, které k danému datu nebyly dokončené. I pokud tedy již máte například podepsanou smlouvu, ale čekáte na splnění odkládacích podmínek, může na Vás nový zákon dopadnout. 

Přečíst celý článek
22. 03. 2021

OCENĚNÍ CHAMBERS EUROPE 2021

S potěšením oznamujeme, že partnerka naší advokátní kanceláře Veronika Odrobinová dosáhla dalšího úspěchu na poli pracovněprávních ocenění! Veronika byla zařazena na prestižní žebříček sestavovaný mezinárodní ratingovou agenturou Chambers Europe. Jsme rádi, že v týmu GT Legal máme odborníky, které oceňují nejen renomované agentury a společnosti, ale především klienti.

Přečíst celý článek
03. 03. 2021

Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným

Novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, s účinky od 1. ledna 2021 změnila pravidla pro hlasování per rollam. Vzhledem ke stávající situaci, kdy prezenční valné hromady jsou spíše výjimkou, je určitě dobrou zprávou, že došlo k odstranění některých nejasností a vylepšení praktického fungování tohoto typu rozhodování. Níže blíže popíšeme, jak bude nově fungovat rozhodování per rollam ve společnosti s ručením omezeným.

Přečíst celý článek
12. 02. 2021

Bankovní identita – posun v digitalizaci nejen veřejné správy

Pozitivní novinku tohoto roku ve světě práva a digitálních technologií představuje bankovní identita. V tomto článku se dočtete, co bankovní identita vlastně je a kde všude ji můžete využít.

Přečíst celý článek
28. 01. 2021

Povinné očkování a mantinely omezení neočkovaných

Titulní stránky novin a časopisů v posledních týdnech plní společné téma; očkování proti Covid-19. Téma vakcinace s sebou nese zajímavé právní otázky. Jaké jsou zákonné mantinely povinné vakcinace? Je rozlišování obyvatel na očkované a neočkované diskriminací?

Přečíst celý článek
21. 01. 2021

Současné možnosti zaměstnání třetizemců v ČR

Vzhledem ke stále trvající pandemii onemocnění COVID-19 je i nadále nařízeno nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích. Z tohoto pravidla jsou stanoveny pouze určité výjimky. Tato situace tak nyní mnohdy komplikuje plány zaměstnavatelů, jenž mají v úmyslu přijmout do zaměstnání nově příchozí cizince ze třetích zemí, kteří pro tyto účely zpravidla potřebují oprávnění k pobytu a výkonu práce na území České republiky.

Přečíst celý článek
05. 01. 2021

Bezúhonnost právnické osoby versus její živnostenské oprávnění

V praxi jsme se nedávno setkali s tím, že některé živnostenské úřady dovozují, že „bezúhonnost“ jako podmínka provozování živnosti1 platí nejen pro fyzické osoby, ale i pro osoby právnické. V tomto článku proto shrnujeme, proč je tento závěr nesprávný, a stručně rozebíráme další otázky související s bezúhonností právnické osoby a jejím živnostenským podnikáním.

Přečíst celý článek
07. 12. 2020

Novela zákona o obchodních korporacích – společnická práva

Od 1.1.2021 bude účinný zákon č. 33/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění. Jednou z oblastí, která bude Novelou dotčena, je uplatňování práv společníků a akcionářů na valných hromadách obchodních korporací.

Přečíst celý článek
27. 11. 2020

Stravenkový paušál, co tato novinka znamená pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele?

V daňovém balíčku pro rok 2021 najdeme novinku v podobě tzv. stravenkového paušálu. Zákon prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a těší se dle průzkumů podpoře mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Pokud zákon projde Senátem a v případě stravenek je pravděpodobné, že se tak stane, přibude nástroj, který bude výhodný pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Přečíst celý článek
20. 11. 2020

Nahlížení do spisů ve správním řízení

V tomto článku se zabýváme nahlížením do spisů orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů při výkonu veřejné správy ve správním řízení – zjednodušeně řečeno, nejrůznějších úřadů. Může se jednat např. o finanční úřady, celní úřady, inspektoráty práce apod.

Přečíst celý článek
04. 11. 2020

Příručka COVID-19: Aktuálně uplatnitelné režimy programu Antivirus

Vláda ČR schválila změny v programu Antivirus – prodloužení doby uznatelnosti výdajů v režimu A a dále zavedení režimu A Plus s vyšším příspěvkem. Později pak vláda na uvedené změny navázala a schválila prodloužení uznatelnosti výdajů pro režim B. V jakých režimech je tedy k 3.11.2020 možné žádat podporu?

Přečíst celý článek
29. 10. 2020

Zjednodušení doručování písemností zaměstnancům

Vláda České republiky 16. prosince 2019 schválila návrh „velké“ novely zákoníku práce, která, mimo jiné, nově upravuje a zjednodušuje doručování dokumentů v rámci pracovněprávních vztahů. Účinnost ustanovení části návrhu zákona týkající se doručování se navrhuje k 1. červenci 2020.
Přečíst celý článek
27. 10. 2020

Blíží se účinnost novely ZOKu - znáte své povinnosti?

Od 01.01.2021 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích. Tato novela přináší kromě řady změn i některé nové povinnosti pro podnikatele. Na co si dát pozor?

Přečíst celý článek
21. 10. 2020

Příručka COVID-19: Nová opatření vlády v pracovněprávní oblasti

Dne 16.10.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 1049 a č. 1050, kterými byla přijata nová krizová opatření dopadající do oblasti pracovněprávních vztahů.

Přečíst celý článek
20. 10. 2020

Příručka COVID-19: Prodloužení režimu „A“ programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus. V této souvislosti rovněž dochází k výraznému navýšení podpory subjektům, které byly na základě aktuálních vládních opatření nuceny uzavřít své provozy (tj. restaurace, hospody, bary, fitness centra, plavecké bazény apod.). K jakým konkrétním změnám tedy došlo?

Přečíst celý článek
06. 10. 2020

Elektronický příjezdový formulář jako podmínka vstupu do ČR z rizikových zemí

Dne 18.9.2020 vydal ministr zdravotnictví nové ochranné opatření upravující přechod státní hranice České republiky (ČR), které je účinné od pondělí 21.9.2020 do odvolání. Toto opatření ministerstva zdravotnictví v zásadě přebírá nařízení a zákazy zavedené již předešlými ochrannými opatřeními, a to s minimálními změnami. Nicméně nově zde lze spatřovat snahu o zefektivnění systému z jara/léta, a to zejména vytvořením elektronického příjezdového formuláře.

Přečíst celý článek
30. 09. 2020

Příručka COVID-19: Státní dotace na podnikatelské nájmy

Další z programů zmírňující dopady šíření nemoci Covid -19 tentokrát cílí na podnikatele, kteří provozují maloobchodní prodej nebo poskytují služby. V rámci programu COVID – Nájemné bude stát hradit část nájemného podnikatelům, kterým byla činnost zakázána mimořádnými opatřeními státu. Program byl spuštěn k 26.06.2020 pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přečíst celý článek
19. 09. 2020

Příručka COVID-19: Dopady koronaviru na smluvní vztahy

V návaznosti na koronavirové onemocnění COVID-19 a zavedená krizová opatření (zejména ta, která zakazují či omezují určité provozy, činnosti a služby) je třeba myslet i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a související implikace.

Přečíst celý článek
11. 09. 2020

K in-house výjimce dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Ačkoliv se může zdát, že zákon o zadávaní veřejných zakázek upravuje tzv. „in-house“ výjimku opravňující zadavatele postupovat mimo režim zákona poměrně jednoznačně, i v tomto případě v praxi dochází k nejasnostem, jak vyplývá například z aktuálního rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci města Dobříš. Proto nebude od věci shrnout, jaké podmínky pro uplatnění této in-house výjimky platí a jak do nich zapadá předmětné rozhodnutí.

Přečíst celý článek
28. 08. 2020

Sjednání reverzního odstupného v akviziční smlouvě formou smluvní pokuty

Ujednání o smluvní pokutě. Tradiční zajišťovací institut, se kterým se v praxi setkává téměř každý, přičemž škála možných využití je v praxi velice pestrá. Uplatnění pak nachází například také v akvizičních smlouvách, a to nejen k zajištění splnění důležitých povinností či k realizaci nároků z porušení prohlášení a záruk, ale také jako tzv. reverzní odstupné, kterému se budeme v tomto článku věnovat podrobněji. Reverzní odstupné slouží jako paušalizovaná náhrada škody při předčasném ukončení transakce.

Přečíst celý článek
17. 08. 2020

Výpověď z organizačních důvodů – nadbytečnost zaměstnance

V souvislosti s šířením koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 je nuceno mnoho zaměstnavatelů řešit existenční problémy. Jedním ze způsobů, jak krizi překlenout, je učinit radikální škrty, mezi něž patří propouštění zaměstnanců. V této situaci zaměstnavatelé přistupují k výpovědi z důvodu organizační změny. V tomto článku se zabýváme výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance.

Přečíst celý článek
03. 08. 2020

GT Legal zastupovala Dopravní podnik Ostrava při prodeji Ekova Electric

Advokátní kancelář GT Legal ve spolupráci s poradenskou skupinou Grant Thornton zastupovala Dopravní podnik Ostrava a.s. při organizaci výběrového řízení na kupujícího jeho 100% podílu ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. a následném prodeji tohoto podílu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Přečíst celý článek
31. 07. 2020

Může vedle náhrady škody za pracovní úraz náležet i odškodnění podle občanského zákoníku?

Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nad touto otázkou zamýšlela celá řada právníků. Nejvyšší soud dne 10.3.2020 vydal rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 710/2019, ve kterém nastínil řešení, kdy v situaci, kde dle zákoníku práce není na odškodnění nárok, by mohl existovat nárok na odškodnění dle občanského zákoníku.

Přečíst celý článek
17. 07. 2020

Roušky na pracovišti. Jaká jsou rizika?

Přestože plošná povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, která byla zavedena mimořádnými opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví, již nadále až na výjimky netrvá, někteří zaměstnavatelé nošení roušek na pracovišti u zaměstnanců vyžadují. Jaký k tomu mají právní důvod?

Přečíst celý článek
24. 06. 2020

Příručka COVID-19: Program Antivirus „C“

Další ze zákonů zmírňující dopady šíření nemoci COVID-19 tentokrát cílí na menší zaměstnavatele. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ulehčí zaměstnavatelům, kteří zachovali víceméně stejný provoz i za trvání krizové situace. Zákon byl dne 19.6.2020 podepsán prezidentem. 

Přečíst celý článek
29. 05. 2020

Řešení sporů z dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

Součástí žádosti o příspěvek v rámci cíleného programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus je i návrh dohody uzavírané mezi Úřadem práce České republiky a žadatelem. Každý žadatel musí společně se řádně vyplněnou žádosti zaslat Úřadu práce i tuto podepsanou dohodu. Jaký je právní režim této dohody a jak se bránit v případě jejího porušení?

Přečíst celý článek
15. 05. 2020

Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je platit za vykonanou práci zaměstnanci mzdu či plat. Pakliže se ovšem zaměstnavatel dostane do špatné finanční situace, výplata se může stát problémem. Pro situace, kdy bylo na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán insolvenční návrh insolvenčnímu soudu, máme zákon č. 118/ 2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Přečíst celý článek
12. 05. 2020

Příručka COVID-19: Vstup cizinců do ČR

Dne 4.5.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 511, o přijetí krizového opatření, které s účinností od 11.5.2020 rozšiřuje možnosti vstupu cizinců na území České republiky a rozvolňuje některé další restrikce.
Přečíst celý článek
04. 05. 2020

Ocenění Chambers Europe 2020

S potěšením oznamujeme, že partnerka naší advokátní kanceláře Veronika Odrobinová byla oceněna v prestižním žebříčku Chambers Europe 2020 v oblasti pracovního práva v České republice.

Přečíst celý článek
30. 04. 2020

Příručka COVID-19: Podnikatelské nájmy

Kvůli pandemii COVID-19 se podnikatelé mohou dostat do problémů s placením nájmů prostor sloužících k podnikání. Na to reaguje zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na nájemce prostor sloužících k podnikání účinný od 27. dubna 2020.
Přečíst celý článek
23. 04. 2020

Příručka COVID-19: Odklad splátek úvěru

Kvůli pandemii COVID-19 se dlužníci mohou dostat do problémů se splácením svých peněžitých dluhů. Na to reaguje zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů účinný od 17. dubna 2020.

Přečíst celý článek
17. 04. 2020

Příručka COVID-19: Kompenzační bonus pro OSVČ

Po schválení cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ byl schválen další zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19. Jedná se o zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon nabyl účinností dne 14. 4. 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Přečíst celý článek
17. 04. 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nabyl účinností dne 14. 4. 2020.

Přečíst celý článek
09. 04. 2020

Příručka COVID-19: Prominutí zmeškání lhůt

V důsledku epidemie COVID-19 a zavedených krizových opatření může dojít k situacím, kdy subjekty v řízeních nestihnou učinit různé procesní úkony včas. Ministerstvo spravedlivosti na to reaguje v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, který takové situace řeší.

Přečíst celý článek
09. 04. 2020

Příručka COVID-19: Změny v insolvencích

V návaznosti na epidemii COVID-19 a zavedená krizová opatření předložila vláda 31. března 2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Projednání Zákona je naplánováno na 7. dubna 2020.

Přečíst celý článek
01. 04. 2020

Příručka COVID-19: Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda České republiky (již podruhé a snad naposledy) návrh na úpravu cíleného Programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Co o programu Antivirus víme?

Přečíst celý článek
25. 03. 2020

Příručka COVID-19: Změna režimu mimořádného opatření a její dopady

Mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, kterým byl zakázán zejména maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, bylo oproti předchozím opatřením vydáno v novém režimu – a to v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, a nikoliv krizového zákona. Co to znamená v praxi? Dočtete se dále.

Přečíst celý článek
18. 03. 2020

Příručka COVID-19: Náhrada škody podnikatelům

Mnozí podnikatelé museli v důsledku krizových opatření uzavřít nebo omezit provoz svých provozoven. S tím je často spojen vznik škody, spočívající ve zkažení zboží nebo v nemožnosti poskytovat služby. Níže vám přinášíme krátkou informaci, co lze v takovém případě dělat a čeho se lze vůči státu domáhat.

Přečíst celý článek
12. 03. 2020

Pozvánka na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“

Používáte při přípravě pracovních smluv vzory, které jste neaktualizovali již řadu let nebo vzory z internetu? Chcete to změnit a připravit skutečně dobré vzory? V takovém případě jste srdečně zváni na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“ vedený partnerkou naší advokátní kanceláře Veronikou Odrobinovou.

Přečíst celý článek
11. 03. 2020

Kód „17“ jako propustka na český trh práce?

Při současné situaci na českém trhu práce, kdy se již delší dobu potýkáme s nezaměstnaností na úrovni historických minim a z toho plynoucím nedostatkem pracovních sil, není divu, že se zaměstnavatelé často uchylují k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Pro jejich zaměstnání je však třeba, aby tito cizinci disponovali potřebnými pobytovými oprávněními a pracovními oprávněními, příp. spadali pod některou z výjimek umožňujících jejich zaměstnání bez pracovního oprávnění. Jednou z výjimek je např. pobyt na území České republiky za účelem společného soužití rodiny dle § 98 písm. l) zákona o zaměstnanosti[1]. Jak je to však v případě, kdy cizinec disponuje dlouhodobým vízem či pobytem za účelem rodinným?

Přečíst celý článek
28. 02. 2020

Konec nekvalitnímu realitnímu zprostředkování?

V letošním roce vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), který nově upravuje zejména povinnosti realitních zprostředkovatelů.

Přečíst celý článek
24. 02. 2020

Seminář GDPR pro HR – praktické zkušenosti

Pracujete v oblasti HR a rádi byste si rozšířili své znalosti v oblasti GDPR? Máte nějaké otázky ohledně GDPR, na které chcete znát odpověď? Znáte právní úpravu GDPR, ale potřebujete poradit, jak ji uplatnit v praxi?

Pak jste srdečně zváni na seminář "GDPR pro HR - praktické zkušenosti"!

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

Stali jsme se součástí Globalaw

S potěšením oznamujeme, že jsme se stali součástí mezinárodní právní sítě Globalaw. Globalaw patří k nejprestižnějším nezávislým celosvětovým právním sítím. Má více než 95 členů (advokátních kanceláří) v 85 různých jurisdikcích. Celkově má Globalaw více než 4 500 právníků ve více než 165 městech.

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

GT Legal přebírá tým a klienty BDO Legal

S účinností od 1. 1. 2020 převzal GT Legal právní tým BDO Legal. „Tato příležitost nás velmi zaujala a intenzivně jsme na ní pracovali několik posledních měsíců“ říká Veronika Odrobinová, partnerka GT Legal. „Jsme nadšení, že se nám povedlo dokončit tuto akvizici a že můžeme přivítat Karla Nejtka mezi partnery naší kanceláře“ doplňuje Lukáš Zahrádka, partner GT Legal. „Spojením s GT Legal nám umožní nadále zvyšovat kvalitu právních služeb poskytovaných našim klientům. Otevírají se před námi nové možnosti, zejména v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva, kdy jsme schopni klientům nabídnout kapacity uznávaných odborníků. Těším se, jak společně s Veronikou a Lukášem vytvoříme skvělé prostředí pro náš tým“ dodává Karel Nejtek, nový partner GT Legal.

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

Smluvní pokuta v nájemních vztazích

Současné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) neumožňuje pronajímateli sjednat si s nájemcem smluvní pokutu ve smlouvách o nájmu bytu a domu.

Přečíst celý článek
17. 01. 2020

Smluvní svoboda versus rovné zacházení ve světle nejnovější judikatury

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 18. května 2020, č.j. 21 Cdo 68/2020-200 rozhodl, že v případě ukončení pracovního poměru v rámci zákonem stanovených mezí nelze v jednání zaměstnavatele, který si vybral ukončit poměr se zaměstnancem výpovědí před dohodou, a využil tak smluvní volnosti, která je ústředním principem soukromého práva, spařovat nerovnost v zacházení nebo diskriminaci ve vztahu k zaměstnancům.

Přečíst celý článek